Yellow&Blue PUER - bieliaci prášok a odstraňovač škvŕn na báze kyslíka 1kg (sáčok)

Katalogové číslo: 3109.1S

Slúži na bielenie bielej bielizne aj pre namáčanie a odstraňovanie škvŕn z farebnej bielizne so stálou farebnosťou. Puer je úplne biologicky odbúrateľný, a je preto ekologickou alternatívou bieliacich prípravkov na báze chlóru.

Parametry produktu

Popis

Puer – bieliaci prášok a odstraňovač škvŕn na báze kyslíka

Jedná sa o perkarbonát sodný - praciu sódu (uhličitan sodný) obohatenú kyslíkom. Pri pôsobení tepla a vlhka sa kyslík uvoľňuje a tvorí peroxid vodíka, ktorý má dezinfekčný a bieliaci účinok. Pri zahriatí sa vo vode rozkladá na sódu, vodu a kyslík a je teda úplne biologicky rozložiteľný a vhodný na použitie s čističkou vody alebo septikom.

Na čo sa používa

  • PUER bieli bielu bielizeň, zabraňuje jej šednutiu
  • Rozjasňuje zašlú bielu farbu
  • Je antimikrobiálnym činidlom (má dezinfekčné a protiplesňové účinky)
  • Odstraňuje organické škvrny zo stálofarebnej bielizne (mastnota z jedla, mastnota z pokožky na golieroch a manžetách košieľ, šťavy z ovocia a zeleniny, krv, tráva, červené víno, hlina, atrament a pod.)
  • Na upratovanie a čistenie

Zloženie

100% perkarbonát sodný ( sóda obohatená o kyslík)

Suroviny pro výrobu naší drogerie volíme tak, aby představovaly co nejmenší zátěž pro zdraví lidí i planety. Netestujeme na zvířatech. Tento výrobek neobsahuje chemické optické zjasňovače, enzymy, TAED ani chlórová bělidla.

Bezpečnosť

Obsahuje: 30 % a viac bieliacich činidiel na báze kyslíku. Zverejnený zoznam zložiek nájdete na www.tierraverde.cz. Nebezpečné látky: uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogen-peroxidom (2:3). NEBEZPEČENSTVO. Môže prispieť k rozšíreniu požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý po  požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Pri manipulácii s prípravkom nefajčite. Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (+421 2 5477 4166). Uchovávajte na suchom mieste pri teplote nepresahujúcej 40 °C. Likvidácia: nepoužitý výrobok odovzdať v zberni nebezpečného odpadu! Znečistený obal po dôkladnom vyprázdnení, vyčistiť opakovaným vypláchnutím vodou, po vyčistení je možné ho odložiť do nádob pre zber komunálneho odpadu.
 
oxidacni_bezpecnostni_symbol  korozivni_bezpecnostni_symbol  drazdive_bezpecnostni_symbol_copy